تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  مزایده 108-88-شرکت ملی گاز ایران

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

  108-88

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/05/28  

 • تاریخ ارسال اسناد:

  1388/05/28  

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/05/28  

 • محل برگزاری مناقصه:

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

  www.nigc.ir

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  روزنامه وطن امروز-214-25/5/88-مزایده 108-88-شرکت ملی گاز ایران-فروش 200/1تن لوله وسر لوله ضایعاتی-                (شما ومطبوعات- 2261)www.nigc.irسایت

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  روزنامه وطن امروز

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: