تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده

اجراء حمل و نقل سنگ آهن دانه بندی شده
 • عنوان:

  اجراء حمل و نقل سنگ آهن دانه بندی شده

 • نوع رسانه:

  مستقیم در وب سايت

 • شماره نامه مناقصه:

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1390/10/12  

 • تاریخ ارسال اسناد:

   

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

   

 • محل برگزاری مناقصه:

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

  0335548235-5

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: