تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  حدود 350 تن خط تولید قطعه پرت ضایعات ورق ذوبی

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/07/20  

 • تاریخ ارسال اسناد:

  1388/07/20  

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/07/21  

 • محل برگزاری مناقصه:

  شرکت واقع در تهران کیلومتر 14 مخصوص کرج بلوار جنوبی ایران خودرو

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  روزنامه همشهری – 6549-18/7/88 مزایده – شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو  در نظر دارد در حدود 350 تن خط تولید قطعه پرت ضایعات ورق ذوبی خود را که تدریجا در طول مدت سه ماه تولید حاصل میگردد در مزایده عمومی بفروش رساند متقاضیان جهت کسب اطلاع و بازدید و دریافت اسناد مزایده میتوانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز 21/7/88 نشانی شرکت واقع در تهران کیلومتر 14 مخصوص کرج بلوار جنوبی ایران خودرو خیابان زامیاد خیابان زامیاد 1 سمت راست درب دوم مراجعه نماید      

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  روزنامه همشهری

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: