تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  مزایده-اداره آموزش و پرورش ملارد درنظر دارد اقلام اقساطی خود را بفروش رساند

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

  2260)

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/05/28  

 • تاریخ ارسال اسناد:

  1388/05/28  

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/05/28  

 • محل برگزاری مناقصه:

  نشانی ملارد بلوار رسول اکرم اداره آموزش وپرورش واحد خدمات

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

  3663215-0262

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  -اداره آموزش و پرورش ملارد درنظر دارد اقلام اقساطی خود را بفروش رساند 1-اسکلت میز آموزگار(فلزی) 100عدد2- اسکلت میز دانش آموزی (فلزی) 5000عدد3- تیرآهن 15تن 4- اسکلت صندلی چرخدار1000عدد5- بخاری قطره ای 3000عدد6- صندلی آموزگار دفتری 3000عدد از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ درج آگهی ظرف مدت ده روزدر وقت اداری نسبت به دریافت فر مهای مربوطه  اقدام نمایند هزینه درج آگهی بعهده برنده می باشد نشانی ملارد بلوار رسول اکرم اداره آموزش وپرورش واحد خدمات تلفن 3663215-0262(شما ومطبوعات-

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  (شما ومطبوعات- 2260)

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: