تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  انواع آهن آلات ضایعاتی

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/06/13  

 • تاریخ ارسال اسناد:

   

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/06/13  

 • محل برگزاری مناقصه:

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

  55300493-55060245

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  روزنامه اطلاعات – 245554-4/6/88-مزایده15/88/ق- شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه یک درنظر دارد تعداد 4گروه از اموال مازاد برنیاز شامل انواع آهن آلات ضایعاتی و.... طبق فرمت مندرج دربرگ شرایط شرکت در مزایده رابفروش رساند متقاضیان جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده و بازدید می توانند ازتاریخ درج آگهی به مدت ده روز ازساعت 9تا14 به نشانی تهران بزرگراه بعثت چهارراه چیت سازی سیلوی تهران مراجعه نمایند تلفن 55300493-55060245

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  روزنامه اطلاعات

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: