تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  مقدار2000تن ضایعات آهن آلات

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/06/16  

 • تاریخ ارسال اسناد:

  1388/06/16  

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/06/16  

 • محل برگزاری مناقصه:

  شوشتر کیلومتر17جاده اختصاصی کشت وصنعت کارون ساختمان بازرگانی اتاق 115دایره فروش

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

  06126442631-3-0612623229022 داخلی 2336

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  شرکت کشت و صنعت کارون در نظر دارد مقدار2000تن ضایعات آهن آلات خود رابصورت جاروکش بفروش رساند متقاضیان می توانندهمه روزه از تاریخ درج آگهی تا روز 16/6/88به جز روزهای تعطیل در ساعات اداری جهت بازدید وخرید اوراق مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند پیشنهادها باید تاقبل از شروع جلسه بازگشایی در پاکت های مهروموم تحویل دایره فروش شده تا راس ساعت 30/15دقیقه با حضور اعضای کمیسیون معاملات باز گشایی وقرائت گردند حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی اختیاری است ارائه چک تضمینی یا ضمانتنامه بانکی معادل 000/000/100ریال الزامی است هزینه درج آگهی بعهده برنده می باشد شرکت کشت وصنعت کارون مجاز است مقدارو مدت معامله را25%افزایش یا کاهش دهد نشانی شوشتر کیلومتر17جاده اختصاصی کشت وصنعت کارون ساختمان بازرگانی اتاق 115دایره فروش تلفن 06126442631-3-0612623229022داخلی 2336

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  روزنامه اطلاعات

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: