تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  ضایعات آهنی و آلومینیومی

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/06/14  

 • تاریخ ارسال اسناد:

   

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/06/14  

 • محل برگزاری مناقصه:

  کیلومتر 3جاده کرج روبروی پلاسکو کار پلاک 201

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

  66690078

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  مزایده- یک موسسه اقتصادی در نظر دارد ضایعات آهنی و آلومینیومی خود را بفروش رساند متقاضیان برای بازدید وارائه پیشنهاد می تواننداز تاریخ نشر آگهی  به مدت یک هفته از ساعت 30/8تا 17به انبار این موسسه واقع در کیلومتر 3جاده کرج روبروی پلاسکو کار پلاک 201تلفن 66690078مراجعه نمایند.

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  همشهری

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: