تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  یک شرکت تحت پوشش در نظر دارد مقادیری از قطعات وورق آلات مازاد وضایعاتی

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

  1388/06/08  

 • تاریخ ارسال اسناد:

   

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

  1388/06/08  

 • محل برگزاری مناقصه:

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

 • آدرس خرید اسناد:

 • میزان سپرده:

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

  4760387-0261

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  روزنامه همشهری -4918-3/6/88-مزایده- یک شرکت تحت پوشش در نظر دارد مقادیری از قطعات وورق آلات مازاد وضایعاتی خود را بصورت یکجا بفروش رساند متقاضیان می توانند برای هماهنگی جهت بازدیدوارائه پیشنهاد قیمت ظرف مدت 5روز از تاریخ نشر آگهی با شماره تلفن 4760387-0261آقای قلیچ خانی تماس حاصل نمایند

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  روزنامه همشهری

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: