تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

آرشیو اخبار

هفته دوم آبان ماه سال 1390 - کوثر فولاد ایرانیان
 هفته دوم آبان ماه سال 1390 - کوثر فولاد ایرانیان

W2.ABAN   0.21- , 0 , 0.28- , 0.22- , 0 , 0 , 0.07+
مشخصات   8   9   10   11   12   13   14
قوطی   40x80   2/M   10450 , 10450 , 10400 , 10350 , 10350 , 10350 , 10350
قوطی   40x40   2/M   10450 , 10450 , 10400 , 10350 , 10350 , 10350 , 10350
قوطی   50x30   2/M   10450 , 10450 , 10400 , 10350 , 10350 , 10350 , 10350
قوطی   20x20   2/M   10650 , 10650 , 10600 , 10550 , 10550 , 10550 , 10550
قوطی   20x30   2/M   10650 , 10650 , 10600 , 10550 , 10550 , 10550 , 10550
چهار چوب فرانسوی   2/M   10450 , 10450 , 10400 , 10350 , 10350 , 10350 , 10350
میلگرد A 2 - 10 آجدار - 12 متری سبک   9400 , 9400 , 9400 , 9400 , 9400 , 9400 , 9400
میلگرد A 2 - 12 آجدار - 12 متری سبک   9400 , 9400 , 9400 , 9400 , 9400 , 9400 , 9400
میلگرد A 2 - 14 آجدار - 12 متری سبک   9300 , 9300 , 9250 , 9250 , 9250 , 9250 , 9300
میلگرد A 2 - 16 آجدار - 12 متری سبک   9300 , 9300 , 9250 , 9250 , 9250 , 9250 , 9300
میلگرد A 2 - 10 آجدار - نرمال   8000 , 8000 , 8000 , 8000 , 8000 , 8000 , 8000
میلگرد A 2 - 12 آجدار - نرمال   8000 , 8000 , 8000 , 8000 , 8000 , 8000 , 8000
میلگرد A 2 - 14 آجدار - نرمال   7200 , 7200 , 7200 , 7200 , 7200 , 7200 , 7200
میلگرد A 2 - 16 آجدار - نرمال   7200 , 7200 , 7200 , 7200 , 7200 , 7200 , 7200
نبشی 3 پرسی   10350 , 10350 , 10300 , 10250 , 10250 , 10250 , 10250

نویسنده:حمید آجرلو
منبع:Bazarahan.ir
تاریخ انتشار:1390/08/14
ساعت انتشار:13:09:52