تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

آرشیو اخبار

هفته دوم آبان ماه سال 1390 - فولاد سپهر ایرانیان ( فسا )
 هفته دوم آبان ماه سال 1390 - فولاد سپهر ایرانیان ( فسا )

W2.ABAN   0.54- , 0 , 0 , 0 , 0.54- , 0 , 0
مشخصات   8   9   10   11   12   13   14
میلگرد A 2 - 16 آجدار   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
میلگرد A 2 - 18 آجدار   9000 , 9000 , 9000 , 9000 , 8950 , 8950 , 8950
میلگرد A 2 - 20 آجدار   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
میلگرد 10 ساده   9150 , 9150 , 9150 , 9150 , 9100 , 9100 , 9100
میلگرد 12 ساده   9150 , 9150 , 9150 , 9150 , 9100 , 9100 , 9100
میلگرد 14 ساده   9150 , 9150 , 9150 , 9150 , 9100 , 9100 , 9100
میلگرد 16 ساده   9000 , 9000 , 9000 , 9000 , 8950 , 8950 , 8950
میلگرد 18 ساده   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
میلگرد 20 ساده   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
میلگرد 22 ساده   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
میلگرد 25 ساده   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --

نویسنده:حمید آجرلو
منبع:Bazarahan.ir
تاریخ انتشار:1390/08/14
ساعت انتشار:13:09:52