تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

آرشیو اخبار

هفته دوم آبان ماه سال 1390 - نورد فولاد تهران
 هفته دوم آبان ماه سال 1390 - نورد فولاد تهران

W2.ABAN   0 , 0.73- , 0 , 0 , 0.5- , 0 , 0
مشخصات   8   9   10   11   12   13   14
نبشی 4 نرمال   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
نبشی 5 نرمال   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
نبشی 4 شش متری   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
نبشی 5 شش متری   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
نبشی بال نامساوی   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
سپری 4 نرمال   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
سپری 5 نرمال   10400 , -- , -- , -- , -- , -- , --
سپری 4 شش متری   10400 , 10300 , 10300 , 10300 , 10300 , 10300 , 10300
سپری 5 شش متری   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
ناودانی 8 / زیر 37 کیلو   10200 , 10000 , 10000 , 10000 , 9900 , 9900 , 9900
ناودانی 8 / 37 کیلو   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
ناودانی 8 / 38 کیلو   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
ناودانی 8 / زیر 39 کیلو   10000 , -- , -- , -- , -- , -- , --
ناودانی 8 / زیر 40 کیلو   10000 , -- , -- , -- , -- , -- , --
ناودانی 8 / 41 کیلو   -- , -- , -- , -- , -- , -- , --
ناودانی 8 / 42 کیلو ( مغازه )   -- , 10100 , 10100 , 10100 , -- , -- , --
ناودانی 8 / 39 کیلو       9900   9900   9900   --   --   --

نویسنده:حمید آجرلو
منبع:Bazarahan.ir
تاریخ انتشار:1390/08/14
ساعت انتشار:13:09:52